Wil je God ervaren... en weet je niet goed hoe?

God wil jou heel graag zijn liefde, zijn rust, zijn kracht en zijn vreugde geven. Niet als een theoretisch concept  dat je opslaat in je hoofd. Hij wil het je geven als een werkelijkheid.

Liefde is een realiteit die je voelt met heel je wezen.
Als we als mensen elkaars liefde al kunnen voelen,
hoeveel te meer kan de liefde van God ons dan aanraken!

De apostel Paulus liet zich mishandelen, vernederen en opsluiten.
Hij leed honger en dorst en verloor vrienden en familie.
Hij doorstond de ergste martelingen, omdat Hij Jezus Christus  wilde bekendmaken, overal waar hij kwam. 


Hij had een passie die alles oversteeg. Waar kwam die passie vandaan?
Van de liefde die God in zijn leven had uitgegoten.
Niet als een verstandelijk concept, maar als een brandend vuur.
Dat vuur stelde hem in staat om zelfs in de gevangenis, verlaten door iedereen, zich te verheugen in zijn Jezus, die voor Hem gestorven was aan het kruis.

Deze liefde, die passie, dat vuur is een realiteit.
En God wil het je geven.

Ook zijn vrede, zijn kracht, zijn vreugde zijn werkelijkheden.
Het is meer dan iets waar je in gelooft.
Het zijn kenmerken van God, die je ervaart als je dicht bij God leeft.


Maar hoe kun je dat dan ervaren? Hieronder lees je een aantal eenvoudige principes. Basisstappen die je moet zetten
om dichter bij God te komen. Als je echt met God wilt leven en als je echt zijn liefde, goedheid en kracht wilt ervaren,
dan is het belangrijk dat je dit aandachtig leest. Neem er de tijd voor.
Pas als je bereid bent om TIJD apart te zetten voor je almachtige Vader in de hemel, zul je iets beginnen ervaren van zijn grote kracht. 


God is geen 'minute made' snelproduct, dat je op commando even kunt oproepen. Hij is een Vader, een Vriend, een Beminde, een almachtige Schepper. Hij wil een relatie met je.
In die relatie ervaar je dan zijn kenmerken.
Tenminste, als je tijd, energie en middelen investeert in die relatie.

Wil jij dat?
Lees dan aandachtig deze tekst en laat het diep op je inwerken.
En vooral: breng het meteen in praktijk. Laat die film maar even wachten of dat computerspel, of die vergadering
of dat werk. God is veel belangrijker.

God wil bij je zijn
Dat is het begin. Jouw verlangen naar God is het verlangen van God, dat Hij in jou gelegd heeft.
Hij heeft je gemaakt met een honger en dorst naar Hem.
Als je dus verlangt naar God, weet dan dat het God zelf is die in jouw innerlijk roept naar jou. De Geest van God werkt in je hart en trekt je naar het hart van God toe.

God wil bij je zijn!
Dat is de basisboodschap van heel de Bijbel.

Jezus is de weg tot God
Toen Jezus Christus mens werd en stierf voor de schuld van heel de mensheid, nam Hij de belemmering weg die tussen God en ons in stond. Jezus kwam als een helder licht op aarde, om te tonen dat we vergeving nodig hebben.
Hij confronteerde de mensheid met haar oneerlijkheid, haar hoogmoed, haar corruptie, haar valse liefde en haar egoisme.
Hij liet zien dat er een enorme muur van kwaad tussen de volmaakte zuivere God en ons in staat.
Hij openbaarde wat niemand wilde horen: de inhoud van ons hart.
Maar Hij deed meer. Hij nam onze schuld zelf op zich.
Hij liet zien dat God zoveel van ons houdt,
dat Hij al onze viezigheid op zich nam.
Hij liet zich als volkomen onschuldige aan het kruis slaan.

Hij stierf als een offerlam, voor de schulden 
van de mensheid die tegen God gekeerd was.

Ook voor jou is Jezus aan het kruis gegaan.
Jouw fouten heeft Hij gedragen. Alles wat tussen jou en God staat, heeft Jezus Christus gedragen, toen Hij stierf aan het kruis.
Daarom is Hij ook voor jou de weg tot God.
Via Jezus ontvang je vergeving van je schuld, wordt je gereinigd en kun je vrij en zonder schaamte tot God naderen.

God opent zijn armen voor jou
Door de vergeving die je ontvangt, door te geloven in het offer van Jezus Christus, wordt je een kind van God.
God staat te wachten op je. Hij houdt zijn armen wijd open.
Hij wacht al je leven lang, totdat je werkelijk met heel je hart tot Hem komt. Niet vanop een afstand, maar dichtbij.


Hij geeft je zijn vergeving, in Jezus Christus, zijn Zoon, en opent dan zijn armen. 


Net zoals de verloren zoon, die zijn vader verliet, het geld van zijn erfenis verspilde aan hoeren en feesten en uiteindelijk als een arme luis, verslagen en bankroet en verlaten door iedereen, besluit naar zijn vader terug te keren.
De verloren zoon dacht dat de Vader hem bont en blauw zou slaan uit woede. Hij was zo wanhopig dat hij bereid was de straf te ondergaan.
Maar wat gebeurde er? De vader stond hem met open armen op te wachten en organiseerde een schitterend feest,
omdat zijn zoon terug thuis was. Geen verwijten, geen beschuldigingen, geen boosheid. Alleen pure liefde.
Vreugde en dankbaarheid.

Open armen en een open hart.
God wacht ook zo op jou! Hoe je leven ook is.

Hoeveel rotzooi je ook hebt uitgehaald in je leven.
Wat er ook gebeurd is: God is de Vader die met open armen op je wacht. Er is vreugde in de hemel, bij Gods engelen, als jij thuis komt bij God!
Dat geldt niet alleen voor een enkele keer, maar dat is elke dag zo.
Elke dag maken we fouten en elke dag zijn we geneigd om van God weg te gaan, in de drukte en de verleidingen
van de wereld die God wegduwt. Elke dag is er de neiging om weer toe te geven aan invloeden die onzuiverheid
en egoisme brengen. Maar elke dag staat God met open armen te wachten, vol liefde, hopend dat je weer bij Hem zult komen. 


Elke dag geldt dat. Vergeet het nooit!

God geeft jou zijn Geest
God is geest en als je Hem wilt ervaren, dan heb je iets of beter gezegd iemand nodig die je daarbij helpt.
Jezus zei dat het beter was voor ons dat hij terugging naar zijn Vader, opdat de Geest zou kunnen komen.
De heilige Geest werd door Jezus de 'belofte', het 'geschenk' van de Vader genoemd. 'De Geest van mijn Vader zal je leren wie Ik ben. Hij zal je leiden in de volle waarheid en Hij zal ervoor zorgen dat je zult weten dat je een kind van God bent. Ik ga weg, maar de Geest zal mijn plaats innemen', zei Jezus.
Dit kunt je uitgebreid lezen in het evangelie van Johannes, hoofdstukken 14 tot 16. Doen!

God wil je steeds meer vullen met zijn Geest, opdat je Hem beter en beter kunt leren kennen.
Met je eigen verstand is het onmogelijk om God te kennen.
Want God is van een heel andere wereld dan jij.
Door de Geest van God kun je God wel persoonlijk kennen.
Door de Geest die God zelf in jou legt en om je heen plaatst, kun je Gods liefde en kracht ervaren.Vraag daarom elke dag weer aan Jezus om je te vullen met zijn Geest. Negeer de Geest van God niet, zoals veel christenen ten onrechte doen.
Het helpt je niet verder, als je zonder de Geest van God wilt leven als christen. Je zult gefrustreerd en moe worden.

Ontdek de gave van God. Niet eenmalig,
maar bid er elke dag weer om. Want elke dag weer
heb je de vervulling met de Geest van God nodig.

De Geest is niet een vaag iets, maar een persoonlijke plaatsvervanger van Jezus op aarde. Zo noemde Jezus
Hem letterlijk (zie Johannes 14:16). Hij is een Vriend, een Helper, een Trooster, een Leraar, die je nooit verlaat.
Hij leidt je, Hij sterkt je, Hij bemoedigt je.
Als je Hem tenminste de kans geeft, door stil te worden en je hart voor Hem te openen, steeds en steeds weer.
Leef in relatie met Jezus Christus, door de bijzondere hulp van de heilige Geest. Het is wonderlijk mooi!

Neem tijd om de Bijbel te lezen
Dat weten velen, maar voor heel wat christenen lijkt het een last. Toch is het Woord van God puur leven, pure vreugde, pure kracht. Maar het geheim is, dat je het moet lezen onder leiding van de heilige Geest.
Als je de Bijbel wilt lezen in eigen kracht of als een soort plicht,is de kans groot dat het je niet zal helpen.
Want het is een geestelijk boek, vol geheimen en diepten.

God wil je door de Geest helpen om leven te putten uit zijn Woord.
Vraag daarom altijd als je de Bijbel leest om de Geest van God.


'Hij is het', zei Jezus, 'die je zal onderwijzen en die je zal leiden in het ontdekken van de waarheid'. Zonder de Geest van God zal het Woord van God geen kracht hebben in je leven.

Spreek Gods Woord hardop uit


Het Woord van God is als een vlijmscherp zwaard, zegt God.
Het is een krachtig wapen, dat je moet hanteren, om te strijden tegen de leugens van Satan.
Leugens als: God is niet bij je, God helpt je niet, je zult tenonder gaan, je bent verlaten, je bent te slecht, je bent een hopeloos geval, enz.
Dat zijn de leugens die Satan, de grote leugenaar en valse aanklager, constant via zijn demonen in je hart fluistert.
Door het Woord van God te lezen en door het hardop, herhaaldelijk, uit te spreken, breek je deze leugens.
De waarheid is een krachtig wapen dat pas effect heeft,als je het als een wapen leert hanteren.
Gewoon vaag de Bijbel lezen en er verder niets mee doen, is eigenlijk hetzelfde als even over het zwaard aaien
en het vervolgens weer wegstoppen

Leer het Woord van God krachtig gebruiken.
Leer je zwaard hanteren, om de ketens van Satan
in je innerlijk te verbeken.


Als je bijvoorbeeld vaak denkt: 'God houdt niet echt van me', neem dan bijbelteksten die spreken over Gods liefde en spreek deze steeds weer hardop uit.
Dat is een simpele handeling, die je zal helpen om vrij te worden van de leugens.
Sommige leugens zijn zo diepgeworteld in ons hart, dat we echt de keuze moeten maken om actief en volhardend
de waarheid uit Gods Woord te hanteren. Een ideaal boekje hiervoor is Ervaar God, dat je vindt op onze website.

Rust en geniet van God


Neem tijd om te rusten in God. Geniet van zijn liefde voor je.
Jaag jezelf niet op. Laat je niet opeisen door anderen of door werk.
Geef prioriteit aan dat wat veel belangrijker is dan alles: jouw leven met God. Dat is wat je echt gelukkig en sterk,
voldaan en vruchtbaar maakt! Niets en niemand anders.
Geef prioriteit aan dat wat prioriteit verdient.

Door te genieten van God, in de stilte, of tijdens een wandeling of op de fiets, of zelfs in de auto of op de trein, eigenlijk overal, kun je echt je relatie met God versterken.

God is liefde. Hij vraagt liefde als reactie 
op zijn liefde voor ons. Neem daar tijd voor.

Speel wat rustige muziek in je auto of huis en geniet.
Open je hart voor God en aanbidt Hem. Heb Hem lief.
Zeg Hem gewoon hoeveel je van Hem houdt.
Druk de liefde uit, die in je hart leeft.
Door tijd te nemen om God echt bewust en actief lief te hebben, zul je een heel bijzondere band met Hem krijgen.
Deze band is het geheim van iedereen die God ervaart en een kanaal is van God op aarde. Gods liefde.
Reageer erop door God lief te hebben.
Het is het mooiste wat er is.
Schrijf gedichten, dans voor Hem, zing voor Hem, schrijf je gebeden uit, lees hardop de Bijbel, praat stil en hardop met God, ga lekker liggen of zitten, ... wat dan ook.
Schilder iets voor Hem of maak een mooi ontwerp op je computer.
Maar uit je liefde voor je God! Hij heeft er behoefte aan.
Hij zegt niet voor niets dat het hoogste gebod is: Heb GOD lief.
Dat doe je door tijd te nemen en bij Hem te zijn.

Gehoorzaam God altijd


God is anders dan jij. Hij is groter en wijzer.
Hij kent je beter dan wie ook. Soms vraagt God iets van je dat je niet wilt doen. Hij vraagt dat je iemand in je leven moet loslaten, die een verkeerde invloed heeft op je.
Hij vraagt je om een gewoonte op te geven of om van kerk te veranderen. Hij wil dat je een bewuste keuze maakt. Soms is het iets klein, zoals minder eten, meer rusten, meer luisteren en minder praten, enz.

God weet wat het beste is. 
Wat Hij ook van je vraagt, doe dat!


Denk niet dat jouw eigenzinnigheid jou ook maar een klein beetje zegen of blijvende vreugde zal opleveren.
God zal je niet verlaten als je koppig doordrijft wat jij zelf wilt, maar Hij zal je niet de volle zegen kunnen geven, die Hij voor je in petto heeft. Behalve als je je bekeert en toch zijn wil gaat zoeken.
God gehoorzamen is een belangrijke houding die we steeds weer moeten aannemen.
Kies voor Gods wil. Weet je niet wat Gods wil voor je is?
Neem dan meer tijd om te luisteren naar zijn stem.
Hoe doe je dat? Door stil te zijn en door Hem te vragen je te vullen met zijn Geest. Neem tijd. Neem tijd.
Daar komt het steeds weer op neer. Neem tijd om bij Jezus te zijn.
Dan zul je zijn stem leren onderscheiden van andere stemmen.
Dan zul je leren gevoelig te worden voor zijn stem.

Neem tijd om te luisteren, zodat je kunt gehoorzamen.


Neem minder tijd om te chatten, minder tijd om TV te kijken, minder tijd om zinloos bezig te zijn en neem tijd om te genieten van God, te luisteren naar zijn stem, zijn Woord te lezen, enz.

Leef in overgave


We zijn allemaal gewend om zelf onze boontjes te doppen.
We weten vaak best wel hoe het moet. We zijn best slim en redelijk handig. We denken dat we alles wel kunnen regelen.
Toch is God veel beter, veel slimmer, veel krachtiger.
Hoe kun je het betere en het bijzondere van God ervaren?
Hoe kan zijn almacht in je leven boven jou eigen beperkte 'mini-macht' uitstijgen? Als je je aan Hem overgeeft.
Als je echt God vraagt om jouw kracht af te breken, zodat je leert afhankelijk worden van zijn kracht.

Jouw zwakte is veel meer je kracht dan je beseft.
Want hoe zwakker je zelf bent,
hoe meer Gods kracht in je kan werken.


Overgave is zo belangrijk. We hebben allemaal angsten ten aanzien van God. Angsten die ons afhouden van Hem.
Diep in ons onderbewuste denken we soms dat God niet echt van ons houdt. We denken wat we onszelf
moeten bewijzen voor Hem. Dat Hij boos is op ons.
Dat we Hem niet echt kunnen vertrouwen voor ons levensgeluk.
Dat zijn diepe, verborgen angsten die ons van God afhouden.
Door overgave wordt je daar vrij van.
Overgave is iets wat Gods Geest je leert door de jaren heen, als je blijft zoeken naar Gods liefde. Als je blijft leven in de intieme omgang met Jezus. Overgave is een ontzettend belangrijke sleutel om de almacht van God te ervaren.
Niet jouw kracht, niet jouw wijsheid, niet jouw kunnen en jouw slimme trucs, maar de kracht van de allerhoogste
die grote wonderen bewerkt en die het onmogelijke kan doen.
Dat is de sleutel. Overgave. Volkomen.
Zelf verbroken worden en Gods kracht als enige redding en enige stroom willen.

Vergeef hen die je kwetsen


God is een God die vergeeft, zelfs als we het niet verdienen.
Jezus Christus hing ana het kruis, verlaten door zijn beste vrienden, verraden door zijn geliefden, vernederd door de leiders van Gods volk, geslagen en bloedend. Hij hing te kijk voor iedereen.
Hij werd bespot en zijn naam was besmeurd.
Hij had geen waarde meer, leek het. Hij leed diepe pijn.
Maar Hij riep uit: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!
Dat is het geheim van echte vrijheid!
Zolang je, diep in je hart, anderen nog iets kwalijk neemt, zolang je anderen nog niet ten volle vrijgesproken hebt, zal er een belemmering in je leven bestaan voor het ontvangen van Gods goedheid. In de mate waarmee je anderen vergeeft, zul je zelf ook vergeven worden. Als jij anderen veel genade, ontferming en onverdiende liefde zult geven, zul je het zelf ook in overvloed ontvangen. Dat is Gods belofte.
Neem tijd om God te vragen welke mensen je echt specifiek moet vergeven. Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben.
Vergeef ze. Ze zijn blind en onwetend. Veel mensen zijn zonder het te weten instrumenten van Satan.
En als ze bewust en vanuit pure slechtheid gehandeld hebben, zal GOD hen wel ter verantwoording roepen.
Maar jij hebt de opdracht van Jezus, die het voorbeeld gaf, om hen te vergeven die je lichaam geschonden hebben, die je liefde misbruikt hebben, die je pijn hebben gedaan.

Vergeef en je zult vergeven worden.
Het is een eeuwig principe.

Ga er niet te licht mee om! Laat bitterheid en boosheid niet heersen in je hart. Ook niet in diep verborgen, onzichtbare lagen van je hart.
Neem tijd om Gods licht je hart te laten doorzoeken.
Geef hem al je boosheid en ontgoochelingen en zegen hen die je vervolgen of kwetsen. Zegen.
Als iemand je kwaad doet, doe dan het goede terug.
Zoek manieren om mensen die jou gekwetst hebben, bewust en actief te zegenen met iets goeds.
'Bidt voor hen die jou vervolgen en heb je vijanden lief', zei Jezus.
Doe het en je zult een bijzonder krachtige bevrijding en genezing ervaren. In onze shop vindt je een heel goed boekje hierover. Vergeving is een van de belangrijkste krachten in het leven.

Praat altijd en overal met Jezus


God is een vriend die naast je wandelt.
Leer Hem aandacht geven op school, op je werk, onderweg, thuis, altijd en overal. Dat is iets wat je enorm zal helpen om Gods aanwezigheid sterk te gaan ervaren.
Betrek Hem bij alles wat je doet en je zult in alles wat je doet zijn hulp ervaren!

Geloof dat God er is


Soms voel je niets van God. Dan is Hij toch bij je.
Geloof is een gave die God je geeft, waardoor je zijn hulp en redding toch heel duidelijk ervaart, zelfs al lijkt God ver weg te zijn.
Durf God vertrouwen. Voedt je hart met Gods Woord, waarin Hij je belooft dat Hij je zal helpen.
Lees teksten die over liefde, genezing, bevrijding en hulp spreken.
Verzamel teksten die je bemoedigen.
Het zal je geloof versterken, als je geloof nodig hebt.

Leef in geloof en niet op wat je voelt. 
Geloof is sterker dan je gevoelens.

Geloof baseert zich op God. Gevoelens veranderen voortdurend.
God geeft je wel gevoelens van liefde en vrede als je Hem vertrouwt, maar soms is de pijn in je ziel te hevig, of is de wanhoop van je hart te groot of is de situatie waarin je je bevindt te angstaanjagend, om Gods liefde en vrede te voelen. Sta dan sterk in geloof en spreek het Woord van God uit.
Het uitspreken van Gods Woord geeft geloof.
Niet alleen aan jou, maar ook aan anderen om je heen.
Doen!

Help mensen die lijden


God wil boven wat dan ook, dat we zijn liefde in praktijk brengen.
Wil je de kracht en de heerlijkheid van God ervaren?
Gehoorzaam Hem dan, door zijn liefde en hulp te geven aan hen die lijden. Dat is voor God het allerbelangrijkste.
Niet wat je kunt vertellen over God, maar wat je doet in Gods liefde voor anderen.
'Als je armen helpt, help je Mij, als je hongerigen voedt, voedt je Mij, als je daklozen onderdak verleent, geef je Mij onderdak' zei Jezus Christus.
God verbindt zichzelf met het lijden van deze wereld.
Wat je doet voor iemand anders, doe je aan Jezus.

Dit is het grote kenmerk van een christen: 
liefde, niet in woorden maar in daden.


'Als je een mens om je heen in nood ziet, en je sluit je hart, hoe kan de liefde van de Vader dan in je blijven?', zegt Gods Woord.
Denk daar ernstig over na. Sluit je hart niet, maar open het wijd.
Zoek mogelijkheden om te delen van wat je hebt, met mensen die minder hebben en die gebrek lijden.
God zal je er rijkelijk voor belonen.

Hou jezelf zuiver


De wereld is een vuilnisbelt vol schittering en glitter.
De ratten van de innerlijke vervuiling en dood kruipen overal rond en bespringen hen die niet waakzaam zijn. Waar je ook komt, liggen er demonen op de loer die je willen besmetten met hun onreinheid: flirten, oneerlijkheid, hoogmoed,
uiterlijke ijdelheid, geweld, enz. Het is er in alle kleuren en geuren.

Leef in zuiverheid. God geeft zijn zegen niet aan mensen
die veel mooie woorden over Hem hebben, maar aan hen
die veel mooie daden hebben in het verborgene.


Vele mensen hebben veel mooie woorden over God, maar leven in het geheim in zonde. God wil dat niet.
Onreinheid, oneerlijkheid, hebzucht, bedrog en hoogmoed, het zijn allemaal zaken die je weghouden van God.
God wil je wel helpen om ervan af te komen.
Hij strekt zijn beide handen uit, om je eruit te tillen.
Maar Hij heeft elke dag weer jouw medewerking nodig.
Worstel je met zonde, belijdt het dan aan God, ontvang zijn vergeving in Jezus Christus en spreek erover met anderen. Door met anderen, die je kent en vertrouwt, over je verborgen zonden te praten, breng je ze in het licht. In het licht verliest de duisternis er zijn macht over.
Veel mensen die hun zonden verborgen houden, blijven gebonden.
Pas als je bereid bent om samen met andere christenen in volkomen eerlijkheid en openheid te leven, zul je de kracht vinden om volledig vrij te worden.
God geeft ons aan elkaar. In de Bijbel zegt Hij:
'Belijdt aan elkaar je zonden, en bidt voor elkaar, opdat je genezing ontvangt'.
Door open en eerlijk te zijn over je verborgen worstelingen, schep je een sfeer waarin Gods redding zeer krachtig de ketenen van de duisternis verbreekt.
Laat je eer niet in de weg staan!

Ontspan je!


Als je omgaat met God, ontspan je dan.
Krampachtig en geforceerd God proberen te ervaren, zal niet lukken. Ontspan je en geniet.

Samenvatting

Er valt nog veel en veel meer te zeggen over hoe je God kunt ervaren. Dit zijn een aantal basisprincipes.
De kern is: God houdt ontzettend veel van je en Hij wil heel graag dat je helemaal gevuld bent met zijn liefde,vrede en kracht. Hij geef je zijn eigen Zoon, als een offer voor jouw zonde, zodat je vrij wordt van je schuld.
Door het offer van Jezus kun je vrijuit en zonder schaamte tot God komen en dan mag je er ook volledig op vertrouwen, dat er niets meer tussen jou en God in staat.
God geeft je ook Zijn Geest, die je helpt om contact te maken met God. De Geest is een persoon, die in de plaats van Jezus is gekomen op aarde, om ons te onderwijzen en om ons te leiden.
Hij leert ons wie Jezus Christus is en Hij helpt ons, om God als een liefhebbende Vader te ontdekken.
De Geest van God leert je alles wat je moet weten.
God wil een relatie met je. Hij wil dat je tijd leert nemen om te genieten van Hem. Hij is altijd en overal bij je en Hij kan je altijd en overal aanraken.
Neem tijd om bij Hem te zijn. Of het nu op je werk is of op school, of thuis, of op straat.
God is er en Hij kan je helpen. God verlaat je nooit.
Hij geeft je ook mensen om je heen, om je te helpen in het vrij worden van zonde. Hij wil dat je leert leven in gezonde, liefdevolle relaties met andere mensen.
Hij geeft mensen aan jou, als geschenken.
Wees open voor relaties en leef in vergeving met de anderen.
Zij zijn onvolmaakt en ze hebben ook jouw genade, geduld en vergeving hard nodig!
God geeft je ook Zijn Woord, waarin Hij je zijn liefde, hulp en trouw belooft. Leer zijn Woord hanteren als een zwaard.
Laat het zwaard niet in de houder zitten, maar leer het bewust en krachtig hanteren.
Wordt een strijder met Gods Woord!
En geniet van God. Leer zijn liefde ontvangen, door gewoon te rusten in zijn armen. Hij is er en Hij zal je vullen, als je tijd neemt om bij Hem te rusten.
God is je Vriend en je Vader. Hij is je Helper en je Bevrijder.
Hij vergeeft je zonden en Hij staat naast je om je te helpen, altijd en overal. Daarom kun je altijd en overal zijn hulp ervaren.
Als je er niets van merkt, geloof dan!
Door geloof kun je problemen overwinnen.
Geloof in Gods redding en weersta twijfel.
God is er, of je het nu voelt of niet. God is een werkelijkheid.
Soms voel je Hem, soms niet. Maar Hij verandert niet.
Hij is er altijd.


Veel genot van God toegewenst!