EREDIENST

EREDIENST

Elke zondag komen wij samen om 10.00 - 12.30 uur en ook om 18.00 - 20.00 uur voor het zingen van liederen, gezamenlijk gebed en om samen te leren uit de Bijbel.

De tweede zondag van de maand in de voormiddag vieren we avondmaal ter herdenking aan Christus' offer.