Gebedssamenkomst

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Matteus 18:20


Gebed heeft een centrale rol in het leven van een christen. Het is een persoonlijke omgang met God die mogelijk is gemaakt door de verzoening die Christus bracht. Het is niet een of andere mystieke handeling die kennis van geheime woorden of handelingen vereist, maar een uitleven van een relatie met Diegene die er het initiatief voor nam (Romeinen 5:8). Daarom komen we op regelmatige tijdstippen samen om gezamenlijk te bidden en Gods aangezicht te zoeken.


Gebedssamenkomst - elke donderdag avond om 19:00 uur