Ordinea interioară

Acest material perfectibil este născut din realitatea crizei de identitate şi integritate pe care o tranversează mişcarea Evanghelică din vremea noastră şi din aspectul instabil şi de multe ori controversat al formelor de închinare practicat în diferite biserici.

Conţinutul acestui demers îşi propune să reafirme, în activităţile generale din cadrul serviciilor noastre, o formă de organizare promovată de Cuvântul Scripturilor şi afirmată în principiile extrase din Mărturisirea de Credinţă.

Respectarea structurii organizatorice, a rânduielilor şi a hotărârii conducerii bisericii. Aceasta include respectarea autorităţii și deciziilor luate de fraţii implicaţi cu ordinea. În cadrul slujirii se vor respecta rânduielile stabilite la nivelul fiecarui departament.

Ţinuta vestimentară. Sfânta Scriptură ne învaţă, că pe lângă supunere şi cumpătare, trebuie să fim cuviincioşi şi în îmbrăcăminte pentru că trupul nostru este Templul Duhului Sfânt, iar noi suntem chemaţi să-L glorificăm pe Domnul, prin trupurile noastre. Credincioşii trebuie să urmărească în îmbracămintea lor modestă şi simplitatea : podoaba lor să fie omul ascuns al inimii: un duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu, precum şi umplerea cu Duhul Sfânt. Credincioşii botezaţi în Duhul Sfânt, formează un popor pus de-o parte, deosebit de lume şi ei nu trebuie să se potrivească principiilor lumii sau să iubească deprinderile ei, care totdeauna sunt înclinate numai spre păcat. "Prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu", afirmă Cuvântul revelat al Scripturilor. Pentru că viaţa creştinului, caracterul şi convingerile sale religioase sunt reflectate în modul în care se poartă şi se-mbracă. Datoria sa este să lupte şi să evite un stil de viaţă imoral, lumesc ,extravagant şi indecent.

Ţinuta fraților: ţinuta vestimentară a credincioşilor trebuie să fie caracterizată de solemnitate şi decenţă. În locaşul de închinare, în orice formă de slujire, nu se permite ţinuta care nu este potrivită cu solemnitatea şi evlavia : dintre acestea putem aminti câteva tendinţe - ţinuta în tricouri sau bluze cu imagini, înscrisuri sau culori stridente, şlapi, pantaloni scurţi, pantaloni sau tricouri mulate, cămăşi şi tricouri decoltate.

Ţinuta surorilor: conform principilor Scripurii, acoperămantul capului femeilor atât căsatorite cât şi necăsătorite este obligatoriu. De aceea, surorile vor purta batic în locaşul de închinare. În orice loc sau situaţie trebuie evitată orice ţinută indecentă. Genunchii surorilor trebuie să fie acoperiţi în poziţie aşezat. Nu sunt cuvenite decolteurile largi sau adânci şi hainele mulate, transparente, care expun: umerii, spatele sau părţi care pun în evidenţă formele atrăgătoare ale trupului.

Accesorii: se impune şi în această privinţă interzicerea unghiilor false, a rujurilor, a machiajelor.

Aranjarea părului: atât la bărbaţi cât şi la femei ţinuta părului trebuie să exprime bun gust, seriozitate şi bunăcuviinţă. Se vor evita frizurile excentrice şi stridente (freza arici, punk şi perciuni mari), purtarea bărbii sub formă de cioc, precum şi vopsirea părului în culori nenaturale atât la bărbaţi, cât şi la femei.
Datorită mandatului primit prin lucrarea mântuirii de a glorifica sfinţenia lui Dumnezeu prin trupurile noastre, biserica locală se opune categoric:
a) expunerii membrilor bisericii pe site-urile de socializare, în poze indecente, aluzive şi încarcate de-un limbaj lasciv exprimat în ţinuta şi comportament.
b) Operaţiile estetice şi implanturile de silicon care au devenit o tentatie a vremurilor noastre având ca scop practica unei imagini păcătoase şi comunicarea unui limbaj senzual.
Podoabele. Modestia este o calitate spirituala lăuntrică şi se exteriorizează printr-o trăire cuviincioasă în toate aspectele vieţii, încurajând astfel depunerea unei mărturii creştine autentice, opuse oricăror expresii ale mândriei. Pornind de la acest punct, dacă verigheta certifică un legământ şi recomandă loialitatea faţă de termenii acestuia, orice trece peste aceasta îngăduinţă, recomandă valoarea de sine şi principiile unei vieţi egocentrate.
De aceea, orice podoabă: inel de logodnă, lănţişoare, brăţări, inele de aniversare, cercei, piercing, indiferent de materialul din care sunt confecţionate, sunt interzise cu desăvârşire membrilor bisericii noastre. Singura excepţie de la acestea, este aşa cum aminteam, verigheta, care la rându-i nu are un caracter obligatoriu.
Tatuajele. Acesta formă de exprimare este interzisă categoric membrilor bisericii noastre.
Guma de mestecat. Nu este permisă folosirea acesteia în premisele bisericii.

CONDUITA ÎN TIMPUL SLUJBEI
Se interzice :
Deranjul consecutiv antrenat de anumite discuţii, neînţelegeri sau nemulţumiri ;
Intrarea şi ieşirea în timpul rugăciunii (urgenţele se vor putea rezolva eventual în timpul unei cântări) ;
Ocuparea în sală a locului necorespunzător (bărbat la femei sau invers) ;
Ramânerea pe holurile bisericii, când sunt locuri disponibile în sală ;
Rezervarea locurilor în sală ;
Manipularea telefoanelor mobile, tabletelor sau Iped-urilor în timpul slujbei ;
Lăsarea copiilor liberi în biserică, oferirea de jucarii zgomotoase, a mâncarii sau a unei băuturi;
Se interzice părăsirea bisericii în timpul actelor de cult : cina Domnului, cununii religioase, botezuri sau binecuvântări de copii ;
Se interzice blocarea căilor de acces ale clădirii (la ieşire se va elibera trotuarul din faţa uşilor pentru a înlesni ieşirea ) ;
Se interzic manifestările necontrolate în timpul închinării ca de exemplu : ţipete sau urlete, bătutul din palme, săritul în sus, dansul, etc.
Se interzice deasemenea stilul de muzică disco şi populară la cântările de grup sau individuale, în schimb se va promova o muzica evlavioasa.

Obligaţii :
Părinţii sunt datori să intervină prompt în cazul în care copilul deranjează prin plâns, jucării zgomotoase, cearta cu un alt copil, etc ;
Părinţii sunt datori să-şi conducă copiii la grupe sau în caz contrar, sunt obligaţi să-şi ţină copiii lângă ei ;
Eliberarea bisericii se va face în mod civilizat şi respectuos, dând cinste surorilor care vor avea prioritate la ieşire.

CONDUITA MIRILOR
Mirii vor avea o îmbrăcăminte decentă ( rochia miresei să nu prezinte decolteuri adânci atât în partea din faţă, cât şi în spate, umerii să fie acoperiţi, capul acoperit ) ;
Mirii vor trebui să se opună obiceiului lumesc numit « furatul miresei sau a pantofului » ;
Se interzice purtarea inelului de logodnă.

Nerespectarea acestor atribuţiuni si obligaţii vor atrage după sine consecinţele care sunt specificate în statutul Bisericii Creștine Române BETEL, pentru fiecare caz în parte.